Vad står Englands och Storbritanniens flagga för?

1. Englands flagga – historia

Du kanske har sett dessa färger i fotbollssammanhang?

Den här flaggan blev allt vanligare i slutet av 1900-talet.  Men vad betyder färgerna och korset?

Både korset och färgerna härstammar från medeltiden. Det finns starka kopplingar mellan designen och kristendomen, även om många människor tenderar att tolka detta på olika sätt.

Korset och dess färger symboliserar Saint George, vilket på svenska betyder Helgonet George. 

Staty av Saint George and the Dragon.

Både färgerna och korset kom att symbolisera de europeiska korstågen. Färgerna och korset var enkla att känna igen. Den här designen var dessutom enkel att tillverka.

Vi kan med andra ord konstatera att flaggan främst symboliserar kristendomen och förmodligen också korstågen.

Visste du att.. Det en gång så stora brittiska imperiet blev mindre och mindre på 1900-talet. Under den här tidpunkten gjorde många människor ingen skillnad på Storbritannien och England. Det fanns därför ett behov av att skapa en engelsk identitet och något som symboliserar landet.

2. Storbritanniens flagga (Union Jack) – historia

Union Jack eller Union flag har förändras minst två gånger under årens lopp.

Den första varianten skapades 1606, d.v.s. för mer än 400 år sedan.

Dagens variant kom till år 1801 efter att Storbritannien och Irland hade ingått i en union.

Man kan dela in betydelsen, designen och färgerna i olika kategorier.

  1. Det röda korset, Saint George, som presenterades tidigare.
  2. Den vita delen representerar Saint Andrew och Skottland.
  3. Irland representeras av de röda linjerna utanför korset (Saint Patrick)

Varför finns Irland med och inte Wales?

Anledningen kan stavas politik. Wales var nämligen inte en självständig stat när flaggan utformades.

Irland fick vara med på grund av den union som hade skapats. Innan detta var relationerna mellan Storbritannien och Irland minst sagt dåliga. 

Den mörkblåa bakgrunden har ingen speciell betydelse. Man bestämde redan 1606 att bakgrunden skulle vara mörkblå, förmodligen för att den passar med de övriga färgerna.

Visste du att.. The Union Jack används som flagga av en del utländska territorier som fortfarande tillhör Storbritannien. Dessa utländska territorier finns bland annat i Västindien. Två exempel är Bermuda och Caymanöarna.

3. Kritik

Tidningen Independent rapporterade om de gammalmodiga symbolerna, som både kan representera rasism och kolonialism. Tidningen skrev om detta i samband med Fotbolls VM 2018. Fotbolls VM är ett evenemang där många länder är stolta över att vifta med deras respektive färger.

Både Union Jack och Saint George används flitigt av de högerextrema rörelserna på hemmaplan. Samma sak sker också med den svenska flaggan. Faktum är att samma förhållande förmodligen gäller för många länder runt om i världen.

Tidningen menar dock att problemet för britterna ligger i den imperialistiska och kolonialistiska bakgrunden. Flaggorna har använts i många länder där många människor har lidit. Samtidigt sammankopplats det röda korset ofta med korstågen.

I fotbollssammanhang kan du ofta se engelska supportrar som till och med har gamla riddarvästar som symboliserar korståget.

Tidningen påvisar också liknelser mellan dessa symboler och svastikan. De menar att det är möjligt att tyskarna hade kunnat använt sig av svastikan om andra världskriget hade slutat annorlunda.

Deras poäng är att vissa symboler kan användas ur ett godtyckligt perspektiv. Storbritannien förde aldrig något krig på hemmaplan. Många människor känner därför inte att man förlorade imperiet på grund av ett nederlag.

I slutet av dagen kanske tolkningsföreträdet bör lämnas till de människor som har lidit. Det finns gott om människor i de forna kolonierna som har lidit till följd av kolonialismen. Lägg därtill att naturresurserna i dessa länder berikat britterna.

Den här debatten kommer förmodligen alltid att vara närvarande. Det är också en viktig debatt som inte bör avstanna på grund av att vissa folkgrupper inte är bekväma med diskussionen.

Som motargument bör man kanske lyfta att det finns många länder som har blod på deras händer. Det finns nästan ingen flagga i världen som bara symboliserar godhet. Av den anledningen bör den här diskussionen föras i fler länder.

Andra designidéer

Union Jack har varit föremål för många förändringsförslag under årens lopp. Dessa förändringsidéer är ibland sammankopplade med den problematik som jag just har pratat om. I andra fall är förändringsförslagen sammankopplade med de länder som ingår i unionen.

Det har länge förts en debatt om varför Wales inte finns med i den nuvarande designen. Man har bland annat fört fram förslag om att införa draken från Wales flagga. Den här draken skulle kunna placeras i mitten av Union Jack, med anledning av att den då inte skulle förändra den gamla designen.

Det verkar dock inte som att det här förslaget har fått ett alltför stort gehör. Frågan lyftes bland annat i början av 2000-talet i parlamentet. Det togs däremot inga konkreta åtgärder för att göra verklighet av idéen.

I början av 2010-talet blev frågan återigen aktuell, men ur ett annat perspektiv. Under den här perioden övervägde Skottland att lämna unionen. Faktum är att man till och med genomförde en folkomröstning för att besluta om saken.

Som du kanske redan vet resulterade folkomröstningen i ett nej. Man valde därmed att stanna.

Men vad hade hänt om de hade beslutat sig för att lämna?

Politikerna debatterade inte den här frågan särskilt mycket. Man menade dock att man bara kunde ta bort Skottlands delar om de hade lämnat.

Englands flagga

Englands flagga verkar inte vara föremål för samma debatt. Den har dock fått ett uppsving under de senaste 50 åren, främst på grund av imperiets nedgång och behovet av en nationalistisk symbol.

Diskussioner om eventuella förändringar brukar fokusera på de faktorer som jag tidigare nämnt gällande historia. Det är svårt att bortse från att designen är starkt förknippad med korstågen.

Idag verkar inte särskilt många kristna vilja associera sig med den här delen av historian. Problemet är dock att inte särskilt många engelsmän är aktivt troende. De verkar däremot vara stolta över deras kulturella bakgrund.

Give a Comment