Stjärntecken på engelska – med bilder

stjarntecken-pa-engelska
Visste du att…

Dessa stjärntecken kallas på engelska för ”Astrological Signs” eller ”Zodiac Signs”.

Man brukar dela in samtliga ”Astrological Signs” i olika element.

  1. Vatten
  2. Eld
  3. Jord
  4. Luft

Vet du vilka stjärntecken som tillhör de olika elementen?

1. Vatten

Här finner vi Cancer (Kräftan), Pisces (Fiskarna) och Scorpio (Skorpionen).

Personer som tillhör den här kategorin är i regel känsliga. De gillar att lära känna människor på djupet även om de som personer inte är särskilt extroverta.

2. Eld

Leo (Lejon), Aries (Vädur) och Sagittarius (Skytten)

Dessa personer vet hur man lever med passion. Deras känsloyttringar kan ändras snabbt, men de är inte långsinta. Eld kännetecknas också av fysisk styrka.

3. Jord

Virgo (Jungfrun), Taurus (Oxen) och Capricorn (Stenbock)

Här finner vi personer som lever med båda fötterna på jorden. De brukar i regel ha en pragmatisk syn på livet och de vill alltid hitta en lösning på problem. Deras lojalitet är också ett utmärkande karaktärsdrag.

4. Luft

Libra (Vågen), Gemini (Tvillingarna) och Aquarius (Vattumannen)

Detta element för med sig kärleksfulla personlighetsdrag. Dessa personer tenderar att vara extroverta och de gillar att träffa nya människor. Ett annat utmärkande personlighetsdrag är deras analytiska tankeförmåga

Varför är vi så fascinerade av Zodiac Signs?

Jag tror att du kan få olika svar på den frågan.

Vi människor tenderar i alla fall att vilja förstå varför vi agerar som vi gör.

Vi har alla både bra och dåliga kvaliteter.

En person har sällan bara bra egenskaper.

Det är inte alltid särskilt kul att tänka på ens dåliga egenskaper. När vi är medvetna om det dåliga kan vi dock arbeta på att bli bättre.

Många kulturer runt om i världen har liknande system för att förstå sig själva och sitt samhälle. Människan har dessutom sedan urminnestider praktiserat religioner som är inriktade på ett medfött arv.

Förändringar i stjärnsystemet

Ibland rapporterar olika källor om att det har skett en förändring i systemet. De hävdar bland annat att NASA har hittat en ny stjärna, vilket i längden skulle förändra betydelsen av din personlighet.

NASA brukar dock dementera detta. Anledningen till att människor sprider den här typen av information är bland annat för att man letar efter stjärna nummer 13.

Detta system utformades för flera tusen år sedan. Man får därför ha i åtanke att metoderna för att studera himlen inte var lika avancerade som dagens metoder. Detta leder folk till att tro att vetenskapen ska kunna få fram en förändring.

Vetenskapen kan hjälpa oss att förstå eventuella förändringar. Idag är vi väl medvetna om att det är jorden som rör sig, och inte stjärnor. Den här vetenskapen saknades när man började att studera himlen.

Faktum är att många folkgrupper spenderade mycket tid med att studera himlen. Den utgjorde och utgör en stor del av vardagslivet. Solen och himlen har dessutom en lång historia av att förklara hur olika religioner fungerar.

Dåtida berättelser

Anledningen till att ”Astrological Signs” är populära idag kan härledas till fascinationen för himlen och dess berättelser. Men när började människor att fascineras av detta?

Forskarna är inte helt säkra på när vi började studera detta. Man har dock fått en del indikationer på hur gammal konsten är genom att studera tidiga civilisationer. Det finns exempelvis grottmålningar som antyder att man sammankopplat himlen med religioner sedan urminnestider.

Grekerna hade en viktig roll i att samordna detta system. Man fick dock hjälp av flera andra folkgrupper, exempelvis Egypterna. Grekerna bedrev mycket handel med andra länder under den här perioden, och man bytte därför också idéer med andra folkgrupper.

Deras tolkning av himlen har dock förändrats i takt med jordens evolution. Jorden har nämligen flyttat på sig under de cirka 3000 år som har passerat efter deras initiala tolkning.

Kopplingen till modern astrologi fanns med under en väldigt lång period. Fram till 1700-talet fanns det ingen större skillnad mellan stjärntecken och astronomi.

Upplysningen

På 1700-talet inföll dock en epok som kallas för upplysningen. Under den här perioden fick forskare en större roll i samhället. Man tog fram ett helt nytt system som lät oss förstå himlen på ett annat sätt.

Himlen, jorden och dess funktioner blev därefter en del av vetenskapen. Vetenskapen förlitar sig sällan på teorier och metoder som togs fram för 3000 år sedan.

Astrological Signs blev därför mer och mer en mänsklig konstruktion som snarare förlitar sig på vår psykologi. Detta tar oss tillbaka till de faktorer som jag har pratat om tidigare, gällande intentionen att förstå våra beteenden och andra människor.

Vi tenderar dock mest att vilja förstå våra bra egenskaper. Människor överlag vill inte alltid kännas vid sina negativa sidor. De olika tecknen kan hjälpa oss att förstå båda delarna, även om systemet i sig inte har någon anknytning till vetenskapen.

Stämmer stjärntecken med verkligheten?

Vetenskapen säger att det inte finns någon korrelation med verkligheten. Vetenskapen säger också för det mesta att religioner inte har någon anknytning till verkligheten.

Ända sedan upplysningen har vi i princip levt i samhällen som vill söka konkreta svar på allting. Det finns därför lite utrymme för tolkningar som inte kan bevisas.

Många människor verkar dock vilja leva efter deras respektive stjärntecken. Det är däremot svårt att säga om deras liv överensstämmer med karaktärsdragen som finns beskrivna. Det är subjektiva upplevelser som inte kan betraktas ur ett större perspektiv.

Människan har alltid sökt svar. Vet vi verkligen mer om livet nu än för 3000 år sedan?

De allra flesta människorna skulle nog svara ja på den frågan. Vetenskapen kommer återigen in i bilden. Den har sökt och kommit fram till svar på flera stora mysterier.

Samtidigt är människan spirituell till sin natur. Allting behöver inte bevisas för att vi ska tro på något. Personligen tror jag definitivt på att vi har en själ som styr vårt sinnesliv.

Sammanfattning

Personligen tillhör jag kategorin för skytten. Jag kan inte påstå att jag helt identifierar mig med de karaktärsdrag som skytten sägs ha.

Jag kan samtidigt säga att jag definitivt tror på vår spiritualitet och människans inre betydelse.

Av den anledningen kan jag inte avfärda astrologin och vad den säger om mitt liv. I slutet av dagen är det upp till var och en att bestämma sig för en ståndpunkt.

Give a Comment