Lista med 108 engelska efternamn

Abbiss

Adams

Allen

Aniston

Jennifer Aniston är en av alla personer som bär efternamnet Aniston.

Anderson

Andrews

Armstrong

Artley

Baker

Banks

Tyra Banks heter en känd TV-profil och modell.

Bamford

Beckham

Blackham

Bloomfield

Brown

Bush

Campbell

Churchill

Winston Churchill är förmodligen den person som är mest känd för att ha burit efternamnet Churchill. Här på bild med Coco Chanel.

Cleese

Clerk

Cole

Coleman

Colvin

Cook

Cooper

Cox

Cowell

Crawley

Crawford

Daniels

Davis är det femte vanligaste efternamnet i Storbritannien

Davis

Davenport

Dawson

Davidson

Dickin

Dowell

Downer

Eastwood

Clint Eastwood.

Emerson

Elliott

Everett

Errington

Ewerson

Felton

Feldman

Fisher

Filby

Flann

Godfrey

Goodburn

Grover

Hackett

Hadfield

Hall

Harrison

Hawdon

Hawthorne

Hewlett

Higgins

Irwin

Jackson

Jennings

Johnson

Jones är det näst vanligaste efternamnet.

Jones

Kirkland

Knightley

Lampkin

Ledger

Lee

Lockhart

Lovell

Lowe

Marginson

Mason

Meyers

Mitchell

Moore

Newey

Osborne

Owens

Jesse Owens – mycket duktig friidrottare.

Palmer

Perry

Phelps

Presley

Robertson

Robinson

Rowling

Sandford

Smithers

Smith är det vanligaste efternamnet.

Spencer

Stevenson

Sutton

Sykes

Thompson

Timmins

Tomson

Vann

Vaughn-Lee

Walters

Watson

Wilde

Williams

Witherspoon

Woods

Wright

Wrigley

York

Young

Språkets bakgrund

Språket är därmed besläktat med de andra germanska språken. Svenska och norska är exempel på medlemmar av den här gruppen. Engelska har starka influenser från både latin och franska. Orden och grammatiken har utvecklats under mer än 1000 år.

Det moderna språket har spridits till samtliga världsdelar på grund av kolonialismen. Den här utvecklingen började främst på 1600-talet. Kolonisterna kom att införa något som man på franska kallar för lingua franca.

Lingua franca är ett språk som majoriteten av invånarna i ett land förstår. Utbredningen av engelskan har med åren bara blivit större.

Det finns en mängd olika dialekter och även variationer av grammatiken. Det är i regel forskare från Storbritannien och Nordamerika som ”bestämmer” hur språket ska utvecklas. Detta är förmodligen en kolonialistisk konstruktion som kanske kommer förändras i framtiden.

Vi får tänka på att de största mediahusen finns i dessa länder. Av den anledningen tenderar även personer utanför forskningen att anamma deras regler.

Modersmålstalare

Man beräknar att det finns cirka 500 miljoner modersmålstalare. Det finns dessutom fler än 750 miljoner människor som har väldigt goda kunskaper.

Det finns slutligen cirka 700 miljoner som har en grundläggande förståelse eller goda kunskaper.

I västvärlden finns det många talare i Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Irland.

Det finns flera nationer i Afrika där invånarna har goda kunskaper. Sydafrika, Ghana, Gambia och Botswana är bara fyra exempel.

I Asien tenderar invånarna att ha andra modersmål. Det finns dock gott om personer med goda kunskaper i exempelvis Indien och Singapore.

De andra germanska språken har långt färre talare. Man kan också säga att utvecklingen inte ser lika gynnsam ut.

Den globala världen

Lingua franca begreppet som jag lyfte tidigare är även intressant inom andra kategorier. Den nu mer globaliserade världen är i behov av ett lingua franca. För 100 år sedan trodde man kanske att franska eller spanska skulle bli viktigare.

Frågan är snarare vilken version av engelska som vi kommer att prata i framtiden. Den inre cirkeln av utlärning kommer som jag har nämnt från Västvärlden. Vi vet dock att många länder är på frammarsch. Dessa länder tenderar också att ha en gynnsam demografisk utveckling.

Det är inte mer än rättvist att den inre cirkeln blir större. Forskningen bör inkludera flera världsdelar och deras dialekter. Standarden och det som man betraktar som korrekt kommer säkerligen förändras.

Det är dock helt säkert att vi behöver ett lingua franca. Det är varken önskvärt eller rimligt att man ska behöva lära sig flera språk för att kunna resa eller att arbeta i andra länder. Jordens invånare verkar dock ha insett detta. Fler människor än någonsin väljer nämligen att studera engelska.

Andra stora språk

Det bör däremot poängteras att språk som arabiska, franska och spanska också är på frammarsch. I nästan samtliga delar av världen där det finns modersmålstalare finns det också en gynnsam demografisk utveckling.

Jag har läst forskning som pekar mot att både arabiska och franska kommer ha flera talare i framtiden. Dessa språk pratas nämligen i många afrikanska länder. Nästan samtliga länder på den här kontinenten har en gynnsam demografisk utveckling.  

Vad gäller namn och efternamn kommer vi nog dock få se en fortsatt anglosaxisk utveckling. Ett exempel är artister. De tenderar att anamma anglosaxiska artistnamn, även om de kommer från ett land med en helt annan kulturbakgrund.

Vi kan se ett annat bevis på detta i Sverige genom att kolla på namn för bebisar. Även här verkar det som att många inspireras av den anglosaxiska kulturen.

Hur kan jag förbättra min engelska?

Det finns flera sätt för att förbättra sina kunskaper. En förutsättning för att du ska kunna förstå målspråket är att du har ett tillräckligt stort ordförråd. Det finns forskning som påvisar hur många ord du bör kunna för att få en grundläggande förståelse.

Om du förstår 3000 ord kan du förstå kontexten av vardagliga diskussioner. Du kan dessutom förstå tidningar om du översätter vissa ord. Den som kan 9000 ord bör kunna förstå det mesta som står i en vardagstidning. Personen bör dessutom kunna prata obehindrat.

En modersmålstalare har cirka 20 000 ord i sitt ordförråd. Många av dessa ord är lågfrekventa. De används med andra ord inte särskilt ofta. Man kan göra en indelning efter olika frekvenser. De 9000 mest vanliga orden är som sagt en förutsättning för att du ska lyckas med dina språkstudier.

Men resten av orden? Är de inte viktiga? De är viktiga för en modersmålstalare. De är däremot inte alltid viktiga för en person som har ett annat modersmål. Du behöver som sagt främst lära dig utifrån frekvens.

Det är varken nödvändigt eller önskvärt att lära sig facktermer som en modersmålstalare känner till. Det kan exempelvis handla om verktyg eller köksutrustning. Om du däremot bor permanent i ett nytt land kan det vara bra att även lära dig facktermer.

Uttal

Det är viktigt att träna på ditt uttal. Detta kommer ge dig mer självförtroende. Just uttal är inte så svårt som man kan tro. Det finns nämligen övningar som du kan göra för att förbättra uttalet.

Vi är ofta rädda för att säga fel. Den här rädslan är egentligen obefogad. Vi kommer alla begå misstag någon gång när vi exempelvis pratar engelska. Detta gäller inte minst för namn och efternamn som ofta kan vara extra svåra att uttala på grund av att de kan vara nya för oss.

Namn är ofta lågfrekventa, d.v.s. de används sällan i vardagliga diskussioner och dylikt.

Sammanfattning

Jag har försökt lyfta lite allmänna faktorer som kan påverka utvecklingen av engelska. Populärkulturen är en viktig faktor att lyfta, inte minst på grund av de anglosaxiska influenserna som tenderar att påverka oss på en daglig basis.

Du får gärna lämna en kommentar om du undrar över något. Jag försöker att svara så snabbt som möjligt.

Give a Comment